Maten och klimatet – vem väljer att köpa klimatsmarta livsmedel?

Livsmedelskedjan står för en betydande del av de globala utsläppen av växthusgaser och rådande globala livsmedelstrender med ökad köttkonsumtion bidrar ytterligare till denna utveckling. Samtidigt finns det en ökad medvetenhet bland konsumenter om att livsmedel påverkar klimatet. Flera studier visar att många konsumenter oroar sig för klimatförändringarna och vill handla mer klimatsmart, men att kunskapen om hur man gör detta hindrar dem.

Projektet undersöker intresset för att minska klimatpåverkan genom att välja klimatvänliga livsmedel. Projektet identifierar vilka konsumenter som är intresserade av information om klimatpåverkan i inköpssituationen, samt för vilka livsmedel som viljan att köpa mer klimatsmarta alternativ är störst. Analysen baseras på experiment och inköpsdata från en konsumentpanel.

Projektet beräknas vara färdigt under 2020 och finansieras av Handelsrådets post-doc-stipendium.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg