Styrmedel för att begränsa näringsutsläppen till Östersjön (TOOLS2SEA)

Utsläpp av näringsämnen har bland annat lett till att Östersjön är det havsområde som har den största arealen av döda bottnar i världen. I Baltic Sea Action Plan har länderna runt Östersjön enats om åtgärder för att minska näringsutsläppen. Flera åtgärder har också genomförts men kunskapen om deras effekter är begränsad.

Projektet syftar till att sammanställa den nuvarande kunskapen om åtgärder för minskat näringsläckage till Östersjön. Projektet kommer att syntetisera de praktiska erfarenheterna av specifika politiska styrmedel för att minska utsläppen av näringsämnen givet de förutsättningar som ges av de inhemska och regionala förvaltningsstrukturerna i respektive land. Målet är att identifiera kritiska kunskapsluckor och utnyttja existerande teoretisk kunskap för att kunna ge förslag på framtida institutionella arrangemang, pilotförsök för bättre näringshantering och innovationer i styrmedel samt förbättringar av kunskapsbasen.

Projektet koordineras av Mikael Skou Andersen (Aarhus University, Institutionen för miljövetenskap, Danmark). Övriga samarbetspartners är Finnish Environment Institute och Baltic Study Centre (Lettland). Projektet förväntas vara klart 2021.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg