Vildsvin och risker med afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest är en dödlig sjukdom hos vildsvin och tamgrisar. För närvarande finns den inte i Sverige men däremot i vildsvinsstammar i länder i närområdet där det även förekommit utbrott i tamgrisbesättningar. Utbrott av Afrikansk svinpest i tamgrisbesättningar är kostsamma då anläggningen måste spärras av och saneras, djuren avlivas och smittspårning göras. Projektet syftar till att utreda om det är möjligt att beräkna kostnaderna som uppkommer om sjukdomen skulle etableras i den svenska vildsvinsstammen. Projektet syftar även till att utreda om det finns effektiva åtgärder för att minska risken för att sjukdomen etableras i den svenska vildsvinsstammen.

Projektet avslutas under våren 2022.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg