Ekosystembaserad fiskförvaltning

Ekosystemansatsen är en strategi för bevarande av naturvärden och är idag ett viktigt inslag i miljöförvaltningen. Exempelvis arbetar Hav- och vattenmyndigheten med frågan inom svensk fiskförvaltning. I ekosystemansatsen poängteras vikten av samhällsekonomisk analys vilket har stor bäring på en ekosystembaserad fiskförvaltning – inte minst för att finna effektiva styrmedel för att uppnå målen med politiken. Projektet syftar till att visa hur samhällsekonomiska analyser kan vara till nytta för utformningen av en svensk ekosystembaserad fiskförvaltning.

Projektet finansieras av Havs- och vattenmyndigheten och är ett samarbete mellan AgriFood, Havsmiljöinstitutet, Luleå tekniska universitet och Umeå universitet.

Projektet beräknas avslutas under våren 2020.

Ansvariga: Staffan Waldo 

Ansvariga:


Staffan Waldo

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg