Fiske och turism

Turistnäringen använder ofta fisket och den kultur som vuxit fram kring yrkesfisket som ett attribut för att marknadsföra kustnära regioner och samhällen. Men många hamnar har idag få eller inga fiskebåtar kvar. I det här projektet kommer turisters val av resedestination att analyseras utifrån yrkesfisket som ett lokalt värde. Den huvudsakliga frågeställningen är vikten av ett aktivt yrkesfiske och hur denna egenskap värderas i förhållande till turistdestinationens andra egenskaper. Undersökningen kommer att genomföras i två kustkommuner; en på västkusten och en vid östersjökusten. Frågeställningen kommer att analyseras med hjälp av både kvalitativ och kvantitativ metod.

Projektet är ett samarbete med institutionen för arkitektur och byggd miljö vid Lunds universitet. Projektet avslutas våren 2021.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg