Miljöstöd baserat på resultat från simuleringsmodeller

Ur teoretisk synvinkel är resultatbaserade miljöersättningar att föredra framför åtgärdsbaserade ersättningar. De har dock två stora praktiska nackdelar: kostnader för att mäta resultaten och betalningsosäkerheten för de deltagande jordbrukarna. I detta projekt undersöka vi en alternativ design för att övervinna dessa två nackdelar genom att modellera (istället för att mäta) resultaten. Projektet avslutas år 2021.

Ansvariga: Mark Brady 

Ansvariga:


Mark Brady

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg