Miljöstöd baserat på resultat från simuleringsmodeller

Ur teoretisk synvinkel är resultatbaserade miljöersättningar att föredra framför åtgärdsbaserade ersättningar. De har dock två stora praktiska nackdelar: kostnader för att mäta resultaten och betalningsosäkerheten för de deltagande jordbrukarna. I detta projekt undersöka vi en alternativ design för att övervinna dessa två nackdelar genom att modellera (istället för att mäta) resultaten. Projektet pågår under 2020.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg