Effekter av förgröningsreformen på jordbrukets utveckling, biologisk mångfald och ekosystemtjänster

EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) har haft begränsad framgång när det gäller att mildra jordbrukets miljöpåverkan. I det här projektet simulerar vi effekterna av 2013 års förgröningsreform på jordbrukets strukturomvandling, biologisk mångfald och ekosystemtjänster i olika landskap. Studien utgår ifrån ett tvärvetenskapligt arbetssätt och avslutas under 2021.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg