Bidrar EU:s gemensamma jordbrukspolitik till FN:s globala hållbarhetsmål?

FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling (SDG) sätter den globala agendan för social utveckling och miljöskydd för det kommande decenniet, och jordbruk är avgörande för att uppnå dessa mål. EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) kommer att reformeras efter 2020, och Europeiska kommissionen har meddelat genom ”The Green Deal” att den nya gemensamma jordbrukspolitiken bör överensstämma med SDG. Vi analyserar fördelningen av CAP-betalningar, utifrån vilken grad de bidrar till att uppnå CAP:s egna mål och många av SDG i Europa. Studien utgår från ett tvärvetenskapligt arbetssätt genom samarbete med LUCSUS och avslutas under 2021.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg