Effekter av Covid-19 i fiske och vattenbruk

Fisket och vattenbruket har precis som resten av samhället påverkats kraftigt av Covid-19. Idag finns inte en samlad bild på EU-nivå över hur dessa näringar påverkats och vilka åtgärder olika länder vidtagit för att mildra de negativa konsekvenserna.

Syftet med det här projektet är att skaffa en samlad nulägesbild över hur Covid-19 har påverkat fisket och vattenbruket i EU genom att sammanfatta redan dokumenterade effekter för samtliga unionens medlemsländer. Projektet finansieras av EU-kommissionen och samordnas av Thünen institutet i Tyskland. AgriFood ansvarar för Sverige och Finland.

Projektet avslutas under våren 2021.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg