Fiske och turism i nordiska kustkommuner

Fiske och turism har många beröringspunkter– allt från traditionella fiskesamhällen som utvecklats till turistdestinationer till fisketurister som reser långväga för möjligheten att fiska i attraktiva laxälvar och kustvatten. I den här studien analyseras både yrkesfiskets roll som attraktionskraft för turister och hur turismen kring fritidsfiske kan utvecklas med hjälp av lokalsamhället. Analysen genomförs som fyra fallstudier i Danmark, Sverige, Norge respektive Finland. De danska och svenska studierna fokuserar på yrkesfiskets roll för att locka turister, medan de norska och finska studierna fokuserar på fisketurism baserat på fritidsfiske. AgriFood ansvarar för den svenska delen av studien som undersöker om det finns ett samband mellan yrkesfiske och restaurangbranschen i svenska kustkommuner.

Projektet är ett samarbete mellan AgriFood, Köpenhamns Universitet, Universitetet i Tromsø, och LUKE i Finland. Projektet beräknas vara slutfört under 2023.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg