Inkomstutvecklingen för Sveriges landsbygd och segregerade områden

Ojämlikheten i Sverige och andra länder ökar. Utvecklingen har en tydlig geografisk dimension där skillnaderna ökar både mellan land och stad och inom städer. Detta projekt analyserar inkomstutvecklingen för Sveriges mest glesa landsbygd och Sveriges mest etniskt segregerade områden.

Projektet är en fortsättning av ett tidigare projekt som analyserade inkomstutvecklingen för Sverige uppdelat efter befolkningstäthet. Projektets främsta resultat var att Sveriges mest täta område har haft den bästa inkomstutvecklingen sedan 1990-talet. I detta projekt fördjupas undersökningen av inkomstutvecklingen för Sveriges mest glesa landsbygd. Framförallt behöver inkomsterna för den icke-sysselsatta befolkningen studeras i mer detalj. Vidare, med vetskapen om att de mest tätbefolkade områdena även innehåller de mest etniskt segregerade områdena, är det intressant att fördjupa analysen för städernas segregerade områden.

Projektet delfinansieras av KEFU och förväntas vara klart våren 2022.

Ansvariga: Martin Nordin 

Ansvariga:


Martin Nordin

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg