Vad orsakar skillnader i lönsamhet för företag på landsbygden och staden?

Lönsamheten för företag i stadskommuner tycks ha ökat under 2008-2017 gentemot företag i landsbygdskommuner. Detta projekt analyser orsakerna till att lönsamheten ökat mer i stadskommuner än i landsbygdskommuner. Orsakerna kan vara flera. Det kan exempelvis bero på skillnader i återhämtning efter finanskrisen, skillnader i branschstruktur mellan kommungrupperna eller så kallade agglomerationseffekter. Agglomerationseffekter antas öka produktiviteten i täta områden jämfört med andra område på grund av att kunskap, infrastruktur och kapital koncentreras.

Projektet använder sig av företagsdata från databasen FRIDA för åren 2003-2019. Projektet beräknas vara klart 2022.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg