Effekter av individuella överförbara fiskekvoter

Individuella överförbara fiskekvoter (ITQ) är ett system för att förvalta fiskekvoter. Det är vanligt förekommande internationellt och används även i Sverige för så kallat pelagiskt fiske (sill, skarpsill, makrill). Systemet innebär att individuella fiskare tilldelas fiskekvoter som sedan kan köpas och säljas. Hav- och vattenmyndigheten (HaV) har föreslagit att systemet i framtiden ska användas även för annat fiske än det pelagiska. Myndigheten har fått i uppdrag av regeringen att analysera effekterna av detta. I samband med uppdraget kommer AgriFood att bistå HaV med analyser på två områden: Koncentration av fiskemöjligheter samt effekter på livsmedelskedjan.

Koncentration av fiskemöjligheter uppstår om ett eller ett fåtal företag köper en stor del av de svenska fiskekvoterna. AgriFood kommer att analysera om detta riskerar att leda till att företag får stor marknadsmakt, samt i vilken mån en koncentration av fisket innebär att vissa kommuner riskerar att stå utan fiske på grund av att det lokala fisket säljer sina kvoter. Effekter på livsmedelskedjan kommer att analyseras med hjälp av en genomgång av litteraturen kring hur ITQ påverkat beredningsindustrin i andra länder. I analysen ingår även att kontakta förstahandsmottagare för relevanta fisk- och skaldjursarter för att få deras syn på frågan.

Projektet beräknas avslutas under hösten 2022.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg