Jordbruk och regelverk i praktiken

För att uppnå jordbrukspolitiska mål finns en rad stödåtgärder med komplexa regelverk som lantbrukare måste följa för att få stöd. En regelmassa som är alltför omfattande och inte anpassad till rådande produktionsprocesser riskerar att leda till att lantbrukare avstår från att söka jordbruksstöd och att politikens mål därmed inte nås.

Detta projekt beskriver problem som uppstår på grund av bristande samspel mellan regelverket relaterad till skötsel av naturbetesmarker och jordbrukets produktionsprocesser. Projektet slutförs 2023.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg