Styrmedel för minskade utsläpp från animalieproduktion

Metanutsläpp från nötkreatur står för en stor andel av växthusgasutsläppen från jordbruket. Samtidigt är deras bete på naturbetesmarker centralt för bevarande av den biologiska mångfalden i Sverige. Styrmedel kan utformas för att uppmuntra till ändring i foderstaten som leder till minskade metanutsläpp, men det är osäkert hur detta påverkar betet av naturbetesmarkerna. Syftet med detta projekt är att undersöka hur styrmedel kan utformas för att kostnadseffektivt få ner metanutsläppen utan att orsaka förlust av naturbetesmark. Projektet slutförs under 2023.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg