Vad förklarar livsmedelsexporten?

Livsmedelsstrategin har mål om ökad livsmedelsproduktion och export men i dagsläget är Sverige en liten livsmedelsexportör i jämförelse med många andra EU-länder. Vad kan Sverige lära sig av andra EU-länder för att öka den svenska livsmedelsexporten? Vi belyser möjliga svar på frågan genom att analysera Sveriges exportmönster och identifierar exempel på EU-länder med betydande livsmedelsexport eller som har lyckats öka sin export av livsmedel. Därefter kartlägger vi möjliga förklaringar till varför dessa länder har blivit stora exportörer eller kunnat öka sin export över tiden. Resultaten används för att se om Sverige kan nyttja liknande strategier för att öka livsmedelsexporten.

Projektet beräknas vara klart hösten 2023.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg