Flytta från stan – vad driver migration till landsbygden?

Att människor flyttar från landsbygden till städerna har länge betraktats som ett problem ur ett landsbygdsperspektiv. Ofta är det unga personer som flyttar till städerna för att utbilda sig och få ta del av de högre lönerna som erbjuds där. Men det finns också människor som flyttar från städerna ut till landsbygden.

Vi undersöker hur utflyttningen från svenska städer har sett ut under den senaste 15-årsperioden. Bland annat kommer vi att belysa hur utflyttningen såg ut under Covid-19-pandemin. Sedan definierar vi olika typer av landsbygder (exempelvis tätortsnära landsbygd eller glesbygd) för att se om olika typer av landsbygder har olika inflyttningsmönster.

Därefter undersöker vi om en flytt till landsbygden innebär att individer får en högre bostadsstandard. Slutligen kommer vi också att undersöka vad som kännetecknar de personer som flyttar till landsbygden. Hur gamla är de? Vilken utbildning har de?

Data kommer från SCB och omfattar åren 2007–2021.

Projektet beräknas vara färdigt under 2024.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg