Publicerade artiklar

Multiple Inference and Market Integration: An Application to Swedish Fish Markets, Journal of Agricultural Economics (2015) Vol. 66, pp. 221-235.


Författare: Johan Blomquist 


Den internationella handeln med fiskprodukter har vuxit kraftigt under de senaste åren. I dag är utländska arter som hoki, pangasius och alaska pollock vanliga i butikernas frysdiskar. I detta projekt studerar vi konkurrensen mellan dessa nya arter och traditionella arter som torsk, sej och kummel. Mer specifikt undersöker vi vilka arter som anses likvärdiga för köparna och om någon art kan sägas vara prisledande, dvs. om priset på någon typ av fisk påverkar priset på andra typer av fisk.

Våra resultat tyder på att priserna på alaska pollock och sej följer varandra över tiden, dvs. priserna på dessa båda arter sätts på en gemensam marknad. Av dessa två arter är alaska pollock prisledande. Vi finner även att priserna på hoki och kummel sätts på en gemensam marknad och att hoki är prisledande.


Liknande publikationer


2021-08-26
AgriFood Rapport 2021:2
Fiske i spåren av Covid-19 - en analys av det svenska yrkesfiskets utveckling och tillgång till stöd
2021-02-10
AgriFood Rapport 2021:1
Underutnyttjade arter i svenskt fiske - En ekonomisk analys
2021-01-29
AgriFood Rapport 2020:4
Kan yrkesfisket locka turister? - En analys av hamnarna Skillinge och Träslövsläge

Författare:


Johan Blomquist