AgriFood-Övrigt

Allocation of fishing rights in the North East Atlantic (NEA), Nordiska Ministerrådet, TemaNord 2015:546


Författare: Staffan Waldo  m. fl. 


Detta diskussionspapper bidrar till debatten om hur fiskekvoter kan fördelas för fiskresurser som delas av två eller fler länder, samt hur konflikter kring fördelningen kan lösas. Fokus är på nordiska länder med fiske i Nordostatlanten. Studien beskriver det juridiska ramverket för internationella fiskeavtal samt vilken relevans biologiska och ekonomiska faktorer har. Vidare diskuteras hur fördelningen kan ske i ett dynamiskt perspektiv, dvs. när exempelvis fiskens utbredningsområde förändras.


Liknande publikationer


2021-08-26
AgriFood Rapport 2021:2
Fiske i spåren av Covid-19 - en analys av det svenska yrkesfiskets utveckling och tillgång till stöd
2021-02-10
AgriFood Rapport 2021:1
Underutnyttjade arter i svenskt fiske - En ekonomisk analys
2021-01-29
AgriFood Rapport 2020:4
Kan yrkesfisket locka turister? - En analys av hamnarna Skillinge och Träslövsläge

Författare:


Staffan Waldo

m. fl.