AgriFood-Övrigt

Allocation of fishing rights in the North East Atlantic (NEA), Nordiska Ministerrådet, TemaNord 2015:546


Författare: Staffan Waldo  m. fl. 


Detta diskussionspapper bidrar till debatten om hur fiskekvoter kan fördelas för fiskresurser som delas av två eller fler länder, samt hur konflikter kring fördelningen kan lösas. Fokus är på nordiska länder med fiske i Nordostatlanten. Studien beskriver det juridiska ramverket för internationella fiskeavtal samt vilken relevans biologiska och ekonomiska faktorer har. Vidare diskuteras hur fördelningen kan ske i ett dynamiskt perspektiv, dvs. när exempelvis fiskens utbredningsområde förändras.


Liknande publikationer


2021-12-08
AgriFood Fokus 2021:4
Sälar i Östersjön – en analys av kostnader och nyttor
2021-10-18
AgriFood Policy Brief 2021:9
Miljöcertifiering av havskräfta – till nytta för fisket?
2021-10-06
AgriFood Policy Brief 2021:8
Lämna småskaligt fiske när sälarna blir fler?

Författare:


Staffan Waldo

m. fl.