Övriga vetenskapliga publikationer

Passive farming and land development: a real option approach. Working Paper Series 2016:04, Uppsala: Dept. of Economics, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU).


Författare: Mark Brady  Luca Di Corato 


Vi undersöker effekten av subventioner till jordbruk utan krav på aktivt brukande (som till exempel gårdsstöd) på arrendering av mark och markutnyttjande. För det första finner vi att ersättningar för att bevara marken i gott jordbruks- och miljömässig skick ökar dess värde, även om marken inte utnyttjas för aktiv odling idag.

För det andra visar vi att ett arrendeavtal mellan markägare och en arrendator beror på om arrendatorns tänkta verksamhet är tillräckligt lönsam. För det tredje, analyserar vi hur förhandlingsprocessen mellan arrendatorer och markägare kan förbättras. Slutligen illustrerar vi våra resultat genom att analysera möjligheten att etablera en energigröda på arrenderad mark.


Liknande publikationer


2021-09-10
AgriFood Policy Brief 2021:7
Kolinlagring – en försäkring i ett förändrat klimat
2021-03-01
AgriFood Policy Brief 2021:6
Jordbrukspolitik för att nå FN:s globala mål?
2021-02-16
AgriFood Policy Brief 2021:5
Brist på stallgödsel – ett problem för ekologisk odling?

Författare:


Mark Brady

Luca Di Corato