AgriFood-Fokus 2017:2

Bag-limits på torsk i Öresund


Författare: Ida Lovén  Anders Persson  Andreas Sundelöf  Staffan Waldo 


Fritidsfisket är en viktig källa till rekreation samtidigt som företag inom fisketurism bidrar till utvecklingen av de kustnära regionerna. Sedan januari 2017 regleras fritidsfisket på torsk i västra Östersjön av en bag-limit. Det innebär att det är tillåtet att ta hem högst fem torskar per dag (tre under lekperioden, februari-mars). I det berörda området är många fisketurismföretag så kallade turbåtar som tar ut fiskare till attraktiva fiskeplatser.

Denna studie fokuserar på dessa turbåtar i Öresund och visar att näringen under senare år haft en positiv trend. Det är svårt att belägga de långsiktiga effekterna av en bag-limit på näringens utveckling, men det finns anledning att vara uppmärksam på näringens signaler om minskad efterfrågan.


Liknande publikationer


2021-08-26
AgriFood Rapport 2021:2
Fiske i spåren av Covid-19 - en analys av det svenska yrkesfiskets utveckling och tillgång till stöd
2021-02-10
AgriFood Rapport 2021:1
Underutnyttjade arter i svenskt fiske - En ekonomisk analys
2021-01-29
AgriFood Rapport 2020:4
Kan yrkesfisket locka turister? - En analys av hamnarna Skillinge och Träslövsläge

Författare:

Ida Lovén

Anders Persson

Andreas Sundelöf


Staffan Waldo