AgriFood-Policy Brief 2018:1

Rationellt slöseri? – att förstå ineffektivitet i svenska mjölkföretag


Författare: Helena Hansson  Gordana Manevska-Tasevska  Mette Asmild 


Kan ineffektivitet i animalieproduktionen tolkas som resursslöseri eller kan den även bero på att jordbrukarna har andra mål med verksamheten? Kan exempelvis god djurvälfärd vara ett mål snarare än att maximera företagets vinst? Vi analyserar sambandet mellan effektivitet och investeringar i djurvälfärd mätt med hjälp av kostnader för byggnader. Vi använder också två djurvälfärdsindikatorer: veterinärkostnader per mjölkko och andel av intäkterna som kommer från slakt av mjölkkor. Vi finner att:

  • Mjölkföretagen skiljer sig åt i hur effektiva de är.
  • Mjölkföretag med högre kostnader för byggnader tenderar att vara mindre effektiva.
  • Mjölkföretag med högre kostnader för byggnader och lägre effektivitet, har lägre veterinärkostnader och en lägre andel av intäkterna från slakt (vilket tyder på bättre djurvälfärd).

Resultaten i denna Policy Brief baseras på AgriFood Working Paper 2018:1 Rationalising inefficiency in agricultural production - the case of Swedish dairy production.


Liknande publikationer


2020-03-06
AgriFood Rapport 2020:1
Naturbetesmarkens framtid – en fråga om lönsamhet
    Författare:
  • Cecilia Larsson 
  • Niklas Boke Olén 
  • Mark Brady 
2020-02-27
AgriFood Fokus 2020:1
Transport av stallgödsel – lärdomar från Nederländerna och Danmark
2020-02-11
AgriFood-Policy Brief 2020:2
Övergödning i Östersjön – åtgärder som fungerar

Författare:

Helena Hansson


Gordana Manevska-Tasevska

Mette Asmild