AgriFood Policy Brief 2018:8

Förlorad miljömärkning – påverkas priset på torsk?


Författare: Lisa Höglind  Johan Blomquist  Staffan Waldo 


Antalet miljömärkta fiskprodukter har ökat kraftigt de senaste åren, både i Sverige och internationellt. Men det finns också exempel på att en miljömärkning har tagits bort. I denna Policy Brief undersöker vi om svenska fiskare fick sämre betalt när torskfisket i östra Östersjön förlorade sin miljöcertifiering (Marine Stewardship Council, MSC). Vi finner att:

  • Priset på den minsta MSC-certifierade torsken föll med 11 procent när certifieringen upphörde.
  • Priset på större torsk påverkades inte.
  • Förlorad MSC-certifiering innebär minskade intäkter för yrkesfisket eftersom majoriteten av fångsterna i Östersjön består av liten torsk.

Liknande publikationer


2021-12-08
AgriFood Fokus 2021:4
Sälar i Östersjön – en analys av kostnader och nyttor
2021-10-18
AgriFood Policy Brief 2021:9
Miljöcertifiering av havskräfta – till nytta för fisket?
2021-10-06
AgriFood Policy Brief 2021:8
Lämna småskaligt fiske när sälarna blir fler?

Författare:

Lisa Höglind


Johan Blomquist


Staffan Waldo