AgriFood Policy Brief 2018:8

Förlorad miljömärkning – påverkas priset på torsk?


Författare: Lisa Höglind  Johan Blomquist  Staffan Waldo 


Antalet miljömärkta fiskprodukter har ökat kraftigt de senaste åren, både i Sverige och internationellt. Men det finns också exempel på att en miljömärkning har tagits bort. I denna Policy Brief undersöker vi om svenska fiskare fick sämre betalt när torskfisket i östra Östersjön förlorade sin miljöcertifiering (Marine Stewardship Council, MSC). Vi finner att:

  • Priset på den minsta MSC-certifierade torsken föll med 11 procent när certifieringen upphörde.
  • Priset på större torsk påverkades inte.
  • Förlorad MSC-certifiering innebär minskade intäkter för yrkesfisket eftersom majoriteten av fångsterna i Östersjön består av liten torsk.

Liknande publikationer


Namn på publikation Författare
2019-10-02
AgriFood-Policy Brief 2019:10
Att se och uppleva sälar – betydelsen av en turistnäring
2019-07-16
AgriFood-Policy Brief 2019:7
Inkomster i svenskt och nordiskt fiske
2019-07-09
AgriFood Fokus 2019:2
Fiske och säl – en analys av möjligheter till samexistens
    Författare:
  • Åsa Waldo 
  • Maria Johansson 

Författare:

Lisa Höglind


Johan Blomquist


Staffan Waldo