AgriFood Fokus 2019:2

Fiske och säl – en analys av möjligheter till samexistens


Författare: Åsa Waldo  Maria Johansson 


Det småskaliga fisket längs Östersjökusten minskar idag i snabb takt. Det finns många möjliga orsaker till utvecklingen. En som uppmärksammats är de växande sälstammarna i Östersjön eftersom de konkurrerar med människan om fiskresursen. Både det kustnära fisket och sälen är viktiga delar av Östersjöns kultur- och naturliv, men de senaste årens utveckling tyder på att det är svårt för småskaligt fiske och säl-populationen att utvecklas sida vid sida.

Möjligheterna till samexistens kan ökas genom en fördjupad förståelse för berörda människors upplevelse av situationen och hur de ser på olika sätt att skapa balans mellan fiske och säl. I denna studie undersöks hur yrkesfiskare och lokalbefolkning i några traditionella fiskesamhällen i Blekinge ser på olika vägar framåt. Resultatet visar tydligt att den nuvarande situationen ses som ohållbar. Det förslag som uppfattas ha mest positiv inverkan är förvaltning av sälstammen genom jakt.


Liknande publikationer


2020-05-07
AgriFood Policy Brief 2020:3
Märkning av livsmedel för ett bättre klimat – vad tycker konsumenten?
2020-03-05
AgriFood Fokus 2020:2
Var är det lönt att fiska? - en analys av fisket i svenska regioner
2019-11-27
AgriFood Policy Brief 2019:15
Första, andra, tredje - såld på fiskauktion till bättre pris?

Författare:

Åsa Waldo

Maria Johansson