AgriFood Fokus 2019:2

Fiske och säl – en analys av möjligheter till samexistens


Författare: Åsa Waldo  Maria Johansson 


Det småskaliga fisket längs Östersjökusten minskar idag i snabb takt. Det finns många möjliga orsaker till utvecklingen. En som uppmärksammats är de växande sälstammarna i Östersjön eftersom de konkurrerar med människan om fiskresursen. Både det kustnära fisket och sälen är viktiga delar av Östersjöns kultur- och naturliv, men de senaste årens utveckling tyder på att det är svårt för småskaligt fiske och säl-populationen att utvecklas sida vid sida.

Möjligheterna till samexistens kan ökas genom en fördjupad förståelse för berörda människors upplevelse av situationen och hur de ser på olika sätt att skapa balans mellan fiske och säl. I denna studie undersöks hur yrkesfiskare och lokalbefolkning i några traditionella fiskesamhällen i Blekinge ser på olika vägar framåt. Resultatet visar tydligt att den nuvarande situationen ses som ohållbar. Det förslag som uppfattas ha mest positiv inverkan är förvaltning av sälstammen genom jakt.


Liknande publikationer


2021-08-26
AgriFood Rapport 2021:2
Fiske i spåren av Covid-19 - en analys av det svenska yrkesfiskets utveckling och tillgång till stöd
2021-02-10
AgriFood Rapport 2021:1
Underutnyttjade arter i svenskt fiske - En ekonomisk analys
2021-01-29
AgriFood Rapport 2020:4
Kan yrkesfisket locka turister? - En analys av hamnarna Skillinge och Träslövsläge

Författare:

Åsa Waldo

Maria Johansson