AgriFood-Policy Brief 2019:10

Att se och uppleva sälar – betydelsen av en turistnäring


Författare: Ebba Alteg  Staffan Waldo 


I takt med att sälpopulationerna i svenska vatten har ökat under 2000-talet har det vuxit fram en besöksnäring som låter besökare se och uppleva sälar i sin naturliga miljö. Att använda sälen som en värdefull resurs är en viktig del av de svenska förvaltningsplanerna för både grå- och knubbsäl. Vi gör en uppskattning av sälturismens omfattning och ekonomiska betydelse samt redogör för hur företag som erbjuder sälturism ser på sälstammarnas storlek. Resultaten visar att:

  • Drygt 50 företag bedrev sälturism i Sverige 2017.
  • Företagen hade totalt 25 000 besökare och omsatte cirka 10 miljoner kronor under året på sälturism.
  • Företagen ansåg att det fanns tillräckligt med sälar i svenska vatten.

Liknande publikationer


2020-05-07
AgriFood Policy Brief 2020:3
Märkning av livsmedel för ett bättre klimat – vad tycker konsumenten?
2020-03-05
AgriFood Fokus 2020:2
Var är det lönt att fiska? - en analys av fisket i svenska regioner
2019-11-27
AgriFood Policy Brief 2019:15
Första, andra, tredje - såld på fiskauktion till bättre pris?

Författare:

Ebba Alteg


Staffan Waldo