AgriFood Policy Brief 2021:1

Finns det ett samband mellan yrkesfiske och turism?

Flera mindre och större fiskebåtar ligger förtöjda i en hamn. Foto.

Det finns en uttalad politisk vilja att stödja det lokala fisket i Sverige. Ett skäl till detta är att levande fiskehamnar kan locka turister till kustnära samhällen. I denna studie analyserar vi kopplingen mellan yrkesfiske och antalet gästnätter på hotell, vandrarhem och stugbyar.

  • Vi finner att antalet gästnätter är högre i kustkommuner med mer yrkesfiske.
  • Vi finner däremot inte stöd för att yrkesfisket genererar fler gästnätter. Detta gäller både fiske generellt och småskaligt fiske.
  • Även om det inte går att säga att yrkesfiske generellt lockar turister, kan fisket vara viktigt för turismen i enskilda kommuner.

Ladda ned Policy Briefen som pdf: Finns det ett samband mellan yrkesfiske och turism?

Resultaten i denna Policy Brief är baserade på: Local fisheries and thriving harbors: Is there a value for the tourism sector? Marine Resource Economics, 36(2), 2021.


Liknande publikationer


2023-12-06
AgriFood Fokus 2023:10
Energiskatt och utsläppsrätter – hur klarar svenskt fiske ökade bränslekostnader?
2023-03-31
AgriFood Fokus 2023:4
Växande vattenbruk i en ren miljö – dags för nya styrmedel?
2023-01-24
AgriFood Fokus 2023:1
Skatt på bränsle – hur kan fisket anpassas?