Övrig publikation

Lantbrukare vinner på samverkan kring habitatförvaltning, Biodiverse 2: 14-15


Författare: Mark Brady 


Effektiv landskapsförvaltning i jordbrukslandskapet uppstår inte av sig själv, även om lantbrukare själv vinner på det. Det finns uppenbara fördelar för både lantbrukare och miljön med samverkan, men de behöver kommuniceras tydligare.


Liknande publikationer


2021-03-01
AgriFood Policy Brief 2021:6
Jordbrukspolitik för att nå FN:s globala mål?
2021-02-16
AgriFood Policy Brief 2021:5
Brist på stallgödsel – ett problem för ekologisk odling?
2021-02-10
AgriFood Policy Brief 2021:4
Klimatskatt på livsmedel – hur kan jordbruket kompenseras?

Författare:


Mark Brady