AgriFood Fokus 2023:3

Stigande matpriser - är det värre i Sverige?

En kundvagn lastad med matvaror och en vit pil som pekar uppåt. Illustration.

Författare: Elvira Wiktorsson  Fredrik Wilhelmsson 


De snabbt stigande matpriserna ger stora negativa konsekvenser för många människors ekonomi. Har prisökningarna drabbat konsumenter i större utsträckning i Sverige än i andra EU-länder? Varför kan det uppstå skillnader i prisökningstakten mellan EU-länder trots en inre marknad och en gemensam jordbruks- och handelspolitik?

Vi jämför utvecklingen av livsmedelspriserna i Sverige med utvecklingen i EU från början av 2021 till slutet av 2022. Därefter diskuterar vi möjliga förklaringar till varför prisökningarna kan skilja sig mellan länder.

Vår jämförelse visar att Sverige inte skiljer sig från genomsnittet för euroländerna när vi tittar på hela perioden. Men utvecklingen skiljer sig tidvis mellan olika länder under delar av perioden. Under andra halvan av 2022 var prisökningarna i Sverige något högre än genomsnittet i euroländerna och i slutet av 2022 avtog prisökningstakten i Danmark och Finland medan priserna i Sverige och de flesta andra euroländer fortsatte uppåt.

Ladda ned publikationen "Stigande matpriser - är det värre i Sverige? som pdf-fil

Liknande publikationer


2023-06-21
AgriFood Fokus 2023:8
Hållbarhetsmärkning – möjligheter och svårigheter
2023-03-31
AgriFood Policy Brief 2023:1
Staten och maten - kan skatter och subventioner rädda liv?
2022-10-07
AgriFood Policy Brief 2022:5
Mat som påverkar klimatet - vad vill konsumenterna veta?

Författare:

Elvira Wiktorsson

Bild på medarbetare: Fredrik Wilhelmsson. Foto.
Fredrik Wilhelmsson