AgriFood Fokus 2023:3

Stigande matpriser - är det värre i Sverige?

En kundvagn lastad med matvaror och en vit pil som pekar uppåt. Illustration.

Författare: Elvira Wiktorsson  Fredrik Wilhelmsson 


De snabbt stigande matpriserna ger stora negativa konsekvenser för många människors ekonomi. Har prisökningarna drabbat konsumenter i större utsträckning i Sverige än i andra EU-länder? Varför kan det uppstå skillnader i prisökningstakten mellan EU-länder trots en inre marknad och en gemensam jordbruks- och handelspolitik?

Vi jämför utvecklingen av livsmedelspriserna i Sverige med utvecklingen i EU från början av 2021 till slutet av 2022. Därefter diskuterar vi möjliga förklaringar till varför prisökningarna kan skilja sig mellan länder.

Vår jämförelse visar att Sverige inte skiljer sig från genomsnittet för euroländerna när vi tittar på hela perioden. Men utvecklingen skiljer sig tidvis mellan olika länder under delar av perioden. Under andra halvan av 2022 var prisökningarna i Sverige något högre än genomsnittet i euroländerna och i slutet av 2022 avtog prisökningstakten i Danmark och Finland medan priserna i Sverige och de flesta andra euroländer fortsatte uppåt.

Ladda ned publikationen "Stigande matpriser - är det värre i Sverige? som pdf-fil

Liknande publikationer


2024-04-16
AgriFood-Fokus 2024:1
Att främja transformativ innovation i livsmedelssektorn
    Författare:
  • Per-Anders Langendahl 
  • Richard Ferguson 
2023-12-15
AgriFood Fokus 2023:11
Hur kan Sverige öka livsmedelsexporten?
2023-10-12
AgriFood Rapport 2023:3
The economics of new gene edited plants - just like any other crop?

Författare:

Elvira Wiktorsson

Bild på medarbetare: Fredrik Wilhelmsson. Foto.
Fredrik Wilhelmsson