AgriFood Fokus 2023:11

Hur kan Sverige öka livsmedelsexporten?

Bild på jordbruksmaskin. Foto.

Författare: Anna Andersson  Jonatan Pupp 


I denna Fokus undersöker vi den svenska livsmedelskedjans konkurrenskraft och analyserar hur Sverige skulle kunna öka livsmedelsexporten. Genom fallstudier av Nederländerna, Danmark och Lettland identifierar vi strategier som kan användas för att förbättra konkurrenskraften. Resultaten visar att den svenska livsmedelskedjan har relativt svårt att konkurrera på den europeiska marknaden. Det finns dock potential att förbättra konkurrenskraften genom att öka produktiviteten, exempelvis genom strukturomvandling, innovationsfrämjande insatser och ökad samverkan. En annan möjlighet för att öka exporten är att öka efterfrågan på svenska livsmedelsprodukter genom marknadsföring.


Liknande publikationer


2024-04-16
AgriFood-Fokus 2024:1
Att främja transformativ innovation i livsmedelssektorn
    Författare:
  • Per-Anders Langendahl 
  • Richard Ferguson 
2023-10-12
AgriFood Rapport 2023:3
The economics of new gene edited plants - just like any other crop?
2023-06-21
AgriFood Fokus 2023:8
Hållbarhetsmärkning – möjligheter och svårigheter

Författare:

Bild på medarbetare: Anna Andersson. Foto.
Anna Andersson

Jonatan Pupp