SLI-WP 2005:2

Methodology for Assessing the Regional Environmental Impacts of Decoupling: A Focus on Landscape Values


Författare: Mark Brady  Konrad Kellermann 


En del av IDEMA (ett EU-projekt som SLI koordinera) är att utvärdera de potentiella miljöeffekterna av avlänkade jordbruksstöd. SLI leder miljöanalysarbetet och syftet med denna arbetsrapport var att utveckla en lämplig metod för utvärdering av miljöeffekterna av avlänkning. I rapporten beskrivs a) hur avlänkning förväntas påverka jordbrukarnas produktions beslut utifrån ekonomisk teori b) hur förändrade produktionsbeslut kan komma att påverka jordbrukslandskapet, c) vilka miljöindikatorer kommer att användas för att mäta effekterna på miljön och d) hur AgriPoliS-modellen (en ny sorts jordbruksekonomisk modell) har vidare utvecklats för att kunna beräkna de tänkte miljöindikatorerna. Miljöeffekterna ska utvärderas för tre länder: Sverige (Jönköpings- och Västerbottens län), Italien (två Medelhavsregioner) och Tjeckien (Vysocina regionen). Resultaten kommer att presenteras i en arbetsrapport till EU-kommissionen mot slutet av år 2006.


Liknande publikationer


2022-05-17
AgriFood Fokus 2022:3
Ägg och matfågel – vilka är utmaningarna och hur resilient är produktionen?
2022-04-27
AgriFood Fokus 2022:2
Nitrifikationshämmare - ett sätt att minska förlusten av kväve från jordbruksmarken?
2022-03-18
AgriFood Rapport 2022:3
Goda råd för att minska klimat- och luftpåverkan - hur fungerar informationsinsatser riktade till jordbruket?

Författare:


Mark Brady

Konrad Kellermann