SLI-WP 2005:2

Methodology for Assessing the Regional Environmental Impacts of Decoupling: A Focus on Landscape Values


Författare: Mark Brady  Konrad Kellermann 


En del av IDEMA (ett EU-projekt som SLI koordinera) är att utvärdera de potentiella miljöeffekterna av avlänkade jordbruksstöd. SLI leder miljöanalysarbetet och syftet med denna arbetsrapport var att utveckla en lämplig metod för utvärdering av miljöeffekterna av avlänkning. I rapporten beskrivs a) hur avlänkning förväntas påverka jordbrukarnas produktions beslut utifrån ekonomisk teori b) hur förändrade produktionsbeslut kan komma att påverka jordbrukslandskapet, c) vilka miljöindikatorer kommer att användas för att mäta effekterna på miljön och d) hur AgriPoliS-modellen (en ny sorts jordbruksekonomisk modell) har vidare utvecklats för att kunna beräkna de tänkte miljöindikatorerna. Miljöeffekterna ska utvärderas för tre länder: Sverige (Jönköpings- och Västerbottens län), Italien (två Medelhavsregioner) och Tjeckien (Vysocina regionen). Resultaten kommer att presenteras i en arbetsrapport till EU-kommissionen mot slutet av år 2006.


Liknande publikationer


2024-06-18
AgriFood-Policy Brief 2024:1
Hur påverkar en skatt på antibiotika EU:s djurproduktion?
2024-06-11
AgriFood Fokus 2024:2
Konkurrenskraft inom svensk jordbruksproduktion
2023-11-03
AgriFood Rapport 2023:4
Skötsel av naturbetesmarker - hur upplever lantbrukare de krav som ställs?

Författare:

Bild på medarbetare: Mark Brady. Foto.
Mark Brady

Konrad Kellermann