SLI-WP 2005:2

Methodology for Assessing the Regional Environmental Impacts of Decoupling: A Focus on Landscape Values


Författare: Mark Brady  Konrad Kellermann 


En del av IDEMA (ett EU-projekt som SLI koordinera) är att utvärdera de potentiella miljöeffekterna av avlänkade jordbruksstöd. SLI leder miljöanalysarbetet och syftet med denna arbetsrapport var att utveckla en lämplig metod för utvärdering av miljöeffekterna av avlänkning. I rapporten beskrivs a) hur avlänkning förväntas påverka jordbrukarnas produktions beslut utifrån ekonomisk teori b) hur förändrade produktionsbeslut kan komma att påverka jordbrukslandskapet, c) vilka miljöindikatorer kommer att användas för att mäta effekterna på miljön och d) hur AgriPoliS-modellen (en ny sorts jordbruksekonomisk modell) har vidare utvecklats för att kunna beräkna de tänkte miljöindikatorerna. Miljöeffekterna ska utvärderas för tre länder: Sverige (Jönköpings- och Västerbottens län), Italien (två Medelhavsregioner) och Tjeckien (Vysocina regionen). Resultaten kommer att presenteras i en arbetsrapport till EU-kommissionen mot slutet av år 2006.


Liknande publikationer


2020-03-06
AgriFood Rapport 2020:1
Naturbetesmarkens framtid – en fråga om lönsamhet
    Författare:
  • Cecilia Larsson 
  • Niklas Boke Olén 
  • Mark Brady 
2020-02-27
AgriFood Fokus 2020:1
Transport av stallgödsel – lärdomar från Nederländerna och Danmark
2020-02-11
AgriFood-Policy Brief 2020:2
Övergödning i Östersjön – åtgärder som fungerar

Författare:


Mark Brady

Konrad Kellermann