SLI-Övrigt

Överfiske och låga inkomster för fiskare - ett fall av otillräckliga äganderätter, Ekonomisk Debatt 2005:5.


Författare: Mark Brady 


Artikel publicerad i Ekonomisk Debatt 2005, 5:19-31.
Ladda ned pdf-version


Författare:


Mark Brady