AgriFood-Policy Brief 2010:1

Fritidsfiskebaserade företag - hur kan de utvecklas?


Författare: Staffan Waldo  Anton Paulrud 


Fritidsfiskebaserade företag upplever i olika grad hinder för sin utveckling beroende på företagets inriktning, storlek och lokalisering. Här analyseras tre hinder för utvecklingen av fritidsfiskebaserade företag i Sverige: Brist på fisk, brist på rådighet över resursen och otillräcklig marknadsföring. Sammanfattningsvis visar analysen att:

  • Det typiska företaget som ser brist på fisk som ett hinder för utvecklingen har guideverksamhet, är verksamt i någon av storstadsregionerna och nyttjar antingen marina vatten eller vatten i inlandet med lax.
  • Det typiska företaget som ser rådighet över resursen som ett problem är ett större guideföretag i Norrland som har kvalitetsmärkt sin produkt.
  • Det typiska företaget som ser marknadsföring som ett hinder är nystartat och tillhandahåller mat och logi till fritidsfiskare.

Liknande publikationer


2021-08-26
AgriFood Rapport 2021:2
Fiske i spåren av Covid-19 - en analys av det svenska yrkesfiskets utveckling och tillgång till stöd
2021-02-10
AgriFood Rapport 2021:1
Underutnyttjade arter i svenskt fiske - En ekonomisk analys
2021-01-29
AgriFood Rapport 2020:4
Kan yrkesfisket locka turister? - En analys av hamnarna Skillinge och Träslövsläge

Författare:


Staffan Waldo

Anton Paulrud