AgriFood-Policy Brief 2010:1

Fritidsfiskebaserade företag - hur kan de utvecklas?


Författare: Staffan Waldo  Anton Paulrud 


Fritidsfiskebaserade företag upplever i olika grad hinder för sin utveckling beroende på företagets inriktning, storlek och lokalisering. Här analyseras tre hinder för utvecklingen av fritidsfiskebaserade företag i Sverige: Brist på fisk, brist på rådighet över resursen och otillräcklig marknadsföring. Sammanfattningsvis visar analysen att:

  • Det typiska företaget som ser brist på fisk som ett hinder för utvecklingen har guideverksamhet, är verksamt i någon av storstadsregionerna och nyttjar antingen marina vatten eller vatten i inlandet med lax.
  • Det typiska företaget som ser rådighet över resursen som ett problem är ett större guideföretag i Norrland som har kvalitetsmärkt sin produkt.
  • Det typiska företaget som ser marknadsföring som ett hinder är nystartat och tillhandahåller mat och logi till fritidsfiskare.

Liknande publikationer


2019-10-02
AgriFood-Policy Brief 2019:10
Att se och uppleva sälar – betydelsen av en turistnäring
2019-07-16
AgriFood-Policy Brief 2019:7
Inkomster i svenskt och nordiskt fiske
2019-07-09
AgriFood Fokus 2019:2
Fiske och säl – en analys av möjligheter till samexistens
    Författare:
  • Åsa Waldo 
  • Maria Johansson 

Författare:


Staffan Waldo

Anton Paulrud