AgriFood-Policy Brief 2010:1

Fritidsfiskebaserade företag - hur kan de utvecklas?


Författare: Staffan Waldo  Anton Paulrud 


Fritidsfiskebaserade företag upplever i olika grad hinder för sin utveckling beroende på företagets inriktning, storlek och lokalisering. Här analyseras tre hinder för utvecklingen av fritidsfiskebaserade företag i Sverige: Brist på fisk, brist på rådighet över resursen och otillräcklig marknadsföring. Sammanfattningsvis visar analysen att:

  • Det typiska företaget som ser brist på fisk som ett hinder för utvecklingen har guideverksamhet, är verksamt i någon av storstadsregionerna och nyttjar antingen marina vatten eller vatten i inlandet med lax.
  • Det typiska företaget som ser rådighet över resursen som ett problem är ett större guideföretag i Norrland som har kvalitetsmärkt sin produkt.
  • Det typiska företaget som ser marknadsföring som ett hinder är nystartat och tillhandahåller mat och logi till fritidsfiskare.

Liknande publikationer


2020-05-07
AgriFood Policy Brief 2020:3
Märkning av livsmedel för ett bättre klimat – vad tycker konsumenten?
2020-03-05
AgriFood Fokus 2020:2
Var är det lönt att fiska? - en analys av fisket i svenska regioner
2019-11-27
AgriFood Policy Brief 2019:15
Första, andra, tredje - såld på fiskauktion till bättre pris?

Författare:


Staffan Waldo

Anton Paulrud