AgriFood-Övrigt

Ekonomiska konsekvenser av en ny fiskelag - Bilaga 5 i SOU 2010:42 Med fiskevård i fokus – en ny fiskevårdslag


Författare: Staffan Waldo  Ewa Rabinowicz  Pia Nordström 


Studien är en analys av de ekonomiska konsekvenserna av utredningens förslag angående: Krav på obligatorisk utbildning för yrkesfiskare, miljökonsekvensbedömningar, fritidsfiskebaserad verksamhet, regionala råd, och införandet av fiskelicens i stället för yrkesfiskelicens och fartygstillstånd.


Liknande publikationer


2021-12-08
AgriFood Fokus 2021:4
Sälar i Östersjön – en analys av kostnader och nyttor
2021-10-18
AgriFood Policy Brief 2021:9
Miljöcertifiering av havskräfta – till nytta för fisket?
2021-10-06
AgriFood Policy Brief 2021:8
Lämna småskaligt fiske när sälarna blir fler?

Författare:


Staffan Waldo


Ewa Rabinowicz

Pia Nordström