Publicerade artiklar

Management of and Economic Returns from Selected Fisheries in the Nordic Countries. Marine Resource Economics 27:65-88


Författare: Max Nielsen  Ola Flaaten  Staffan Waldo 


I artikeln jämförs fiskets resursränta i Danmark, Norge, Island, Färöarna och Sverige. Fiskena är utvalda för att representera olika typer av fiskeriförvaltning. Artikeln bygger på den nordiskspråkiga rapporten ”Ekonomin i nordiskt fiske – Fokus på resursräntan”

Länk till artikeln "Management of and Economic Returns from Selected Fisheries in the Nordic Countries", Marine Resource Economics


Liknande publikationer


2019-10-02
AgriFood-Policy Brief 2019:10
Att se och uppleva sälar – betydelsen av en turistnäring
2019-07-16
AgriFood-Policy Brief 2019:7
Inkomster i svenskt och nordiskt fiske
2019-07-09
AgriFood Fokus 2019:2
Fiske och säl – en analys av möjligheter till samexistens
    Författare:
  • Åsa Waldo 
  • Maria Johansson 

Författare:

Max Nielsen

Ola Flaaten


Staffan Waldo