Publicerade artiklar

Management of and Economic Returns from Selected Fisheries in the Nordic Countries. Marine Resource Economics 27:65-88


Författare: Max Nielsen  Ola Flaaten  Staffan Waldo 


I artikeln jämförs fiskets resursränta i Danmark, Norge, Island, Färöarna och Sverige. Fiskena är utvalda för att representera olika typer av fiskeriförvaltning. Artikeln bygger på den nordiskspråkiga rapporten ”Ekonomin i nordiskt fiske – Fokus på resursräntan”

Länk till artikeln "Management of and Economic Returns from Selected Fisheries in the Nordic Countries", Marine Resource Economics


Liknande publikationer


2021-08-26
AgriFood Rapport 2021:2
Fiske i spåren av Covid-19 - en analys av det svenska yrkesfiskets utveckling och tillgång till stöd
2021-02-10
AgriFood Rapport 2021:1
Underutnyttjade arter i svenskt fiske - En ekonomisk analys
2021-01-29
AgriFood Rapport 2020:4
Kan yrkesfisket locka turister? - En analys av hamnarna Skillinge och Träslövsläge

Författare:

Max Nielsen

Ola Flaaten


Staffan Waldo