Publicerade artiklar

Management of and Economic Returns from Selected Fisheries in the Nordic Countries. Marine Resource Economics 27:65-88


Författare: Max Nielsen  Ola Flaaten  Staffan Waldo 


I artikeln jämförs fiskets resursränta i Danmark, Norge, Island, Färöarna och Sverige. Fiskena är utvalda för att representera olika typer av fiskeriförvaltning. Artikeln bygger på den nordiskspråkiga rapporten ”Ekonomin i nordiskt fiske – Fokus på resursräntan”

Länk till artikeln "Management of and Economic Returns from Selected Fisheries in the Nordic Countries", Marine Resource Economics


Liknande publikationer


2021-12-08
AgriFood Fokus 2021:4
Sälar i Östersjön – en analys av kostnader och nyttor
2021-10-18
AgriFood Policy Brief 2021:9
Miljöcertifiering av havskräfta – till nytta för fisket?
2021-10-06
AgriFood Policy Brief 2021:8
Lämna småskaligt fiske när sälarna blir fler?

Författare:

Max Nielsen

Ola Flaaten


Staffan Waldo