Publicerade artiklar

Management of and Economic Returns from Selected Fisheries in the Nordic Countries. Marine Resource Economics 27:65-88


Författare: Max Nielsen  Ola Flaaten  Staffan Waldo 


I artikeln jämförs fiskets resursränta i Danmark, Norge, Island, Färöarna och Sverige. Fiskena är utvalda för att representera olika typer av fiskeriförvaltning. Artikeln bygger på den nordiskspråkiga rapporten ”Ekonomin i nordiskt fiske – Fokus på resursräntan”

Länk till artikeln "Management of and Economic Returns from Selected Fisheries in the Nordic Countries", Marine Resource Economics


Liknande publikationer


2020-05-07
AgriFood Policy Brief 2020:3
Märkning av livsmedel för ett bättre klimat – vad tycker konsumenten?
2020-03-05
AgriFood Fokus 2020:2
Var är det lönt att fiska? - en analys av fisket i svenska regioner
2019-11-27
AgriFood Policy Brief 2019:15
Första, andra, tredje - såld på fiskauktion till bättre pris?

Författare:

Max Nielsen

Ola Flaaten


Staffan Waldo