AgriFood-Rapport 2013:1

Matlandets ambassadörer - en politisk vision i ett socialt nätverk


Författare: Carolina Liljenstolpe 


Den politiska visionen ”Sverige - det nya matlandet” syftar till att främja tillväxt på landsbygden genom satsningar på bland annat turism och nya arbetstillfällen. Som ett led i satsningarna har landsbygdsministern utnämnt 26 matlandetambassadörer som ska representera visionens fokusområden i Sveriges landskap. Matlandetambassadörerna kommer från ett brett spektrum inom livsmedelssektorn och representerar olika delar inom visionens fem olika fokusområden. Ambassadörernas varierande bakgrund och arbetsuppgifter medför att de omger sig med olika sociala nätverk av varierande betydelse och bestående av olika aktörer.

Denna rapport studerar i vilken mån sociala nätverk, i synnerhet matlandetambassadörernas förankring i dessa, påverkar hur väl den politiska visionen förmedlas. Vidare identifieras viktiga aktörer inom de sociala nätverken. Som utgångspunkt för analysen används social nätverksteori och nätverksregression.

Resultaten från analysen indikerar att graden av förankring i det professionella nätverket har betydelse för hur väl ambassadören anser sig kunna förmedla visionens budskap. Ambassadörens attityd till den politiska visionen och även kön på ambassadören är andra variabler som påverkar hur framgångsrika ambassadörerna anser sig vara i sitt förmedlingsarbete. Speciellt viktiga aktörer/kontakter i det professionella nätverket är matnätverkssamarbeten, kommuner och länsstyrelser. Kontakter och samarbeten mellan ambassadörer är av mindre betydelse.


Liknande publikationer


2021-05-31
AgriFood Fokus 2021:2
Att upphandla ekologisk odling – höga kostnader och en låg träffsäkerhet
2021-04-13
AgriFood Fokus 2021:1
Krav på produktionsmetoder för import - vilka effekter får det?
2020-05-07
AgriFood Policy Brief 2020:3
Märkning av livsmedel för ett bättre klimat – vad tycker konsumenten?

Författare:

Carolina Liljenstolpe

Beställ publikationen

Alla publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans

Beställ AgriFood-Rapport 2013:1 här

Pressmeddelande

Läs pressmeddelande

Din beställning

Se din varukorg