Publicerade artiklar

How to Design a Targeted Agricultural Subsidy System: Efficiency or Equity? (PLoS ONE 7(8):e41225)


Författare: R.-G. Cong  Mark Brady 


I artikeln utvärderas de rådande bidragen som ges inom ramen för EU: s jordbrukspolitik. Bidragen visar sig vara ineffektiva av flera skäl:

  • För det första är EU:s bidragssystem ineffektivt både för att ge inkomststöd till lantbrukarna och för att garantera EU:s livsmedelsförsörjning.
  • För det andra är det irrationellt med utbetalningar som inte är kopplade till prestation och som kan ge negativ miljöpåverkan och minskad social hållbarhet.

Genom ekonomisk modellering kan man se en ‘‘reverse redistribution’’ i det nuvarande skatte- och bidragssystemet. För att hitta ett effektivare och mer rättvist sätt att dela ut stöd, har flera olika bidragssystem undersökts (återbetalningslån, skördeskatt och inkomstberoende lån).


Liknande publikationer


2020-08-27
AgriFood Policy Brief 2020:6
EU:s politik för ett grönare jordbruk – fungerar den?
2020-08-21
AgriFood Policy Brief 2020:5
Miljöstöd: ett stöd till mer än bara miljön
2020-03-06
AgriFood Rapport 2020:1
Naturbetesmarkens framtid – en fråga om lönsamhet
    Författare:
  • Cecilia Larsson 
  • Niklas Boke Olén 
  • Mark Brady 

Författare:

R.-G. Cong


Mark Brady