Publicerade artiklar

The Interdependence between Rainfall and Temperature: Copula Analyses (The Scientific World Journal 2012:11)


Författare: R.-G. Cong  Mark Brady 


Nederbörd och temperatur är viktiga klimatfaktorer för jordbruksproduktion, i synnerhet i samband med klimatförändringar. Noggrann analys av nederbörd och temparatur är svår på grund av eventuell samverkan mellan dem. Som en möjlig ansats att hantera problemet används fem olika typer av Copula-modeller.

För att testa modellerna används historiska klimatdata för Skåne. Resultaten visar ett negativt samband mellan nederbörd och temperatur under april till september. Student-copulamodellen visar sig vara den mest lämpliga modellen och vi använder därför denna för att simulera temperatur och nederbörd samtidigt. Denna modell kan kopplas ihop med jordbruksekonomiska modeller för att studera effekter av klimatförändringar på skördenivåer och undersöka ekonomiska följder för lantbrukarna.


Liknande publikationer


2020-08-27
AgriFood Policy Brief 2020:6
EU:s politik för ett grönare jordbruk – fungerar den?
2020-08-21
AgriFood Policy Brief 2020:5
Miljöstöd: ett stöd till mer än bara miljön
2020-03-06
AgriFood Rapport 2020:1
Naturbetesmarkens framtid – en fråga om lönsamhet
    Författare:
  • Cecilia Larsson 
  • Niklas Boke Olén 
  • Mark Brady 

Författare:

R.-G. Cong


Mark Brady