Publicerade artiklar

The Interdependence between Rainfall and Temperature: Copula Analyses (The Scientific World Journal 2012:11)


Författare: R.-G. Cong  Mark Brady 


Nederbörd och temperatur är viktiga klimatfaktorer för jordbruksproduktion, i synnerhet i samband med klimatförändringar. Noggrann analys av nederbörd och temparatur är svår på grund av eventuell samverkan mellan dem. Som en möjlig ansats att hantera problemet används fem olika typer av Copula-modeller.

För att testa modellerna används historiska klimatdata för Skåne. Resultaten visar ett negativt samband mellan nederbörd och temperatur under april till september. Student-copulamodellen visar sig vara den mest lämpliga modellen och vi använder därför denna för att simulera temperatur och nederbörd samtidigt. Denna modell kan kopplas ihop med jordbruksekonomiska modeller för att studera effekter av klimatförändringar på skördenivåer och undersöka ekonomiska följder för lantbrukarna.


Liknande publikationer


2020-03-06
AgriFood Rapport 2020:1
Naturbetesmarkens framtid – en fråga om lönsamhet
    Författare:
  • Cecilia Larsson 
  • Niklas Boke Olén 
  • Mark Brady 
2020-02-27
AgriFood Fokus 2020:1
Transport av stallgödsel – lärdomar från Nederländerna och Danmark
2020-02-11
AgriFood-Policy Brief 2020:2
Övergödning i Östersjön – åtgärder som fungerar

Författare:

R.-G. Cong


Mark Brady