Publicerade artiklar

ITQs in Swedish demersal fisheries. ICES Journal of Marine Science 70(1):68-77


Författare: Staffan Waldo 


I denna artiklel analyseras hur den svenska fiskeflottans struktur och lönsamhet kan utvecklas i ett system med individuella överförbara fiskekvoter, ett så kallat ITQ-system. Artikeln visar att det med ett ITQ-system är möjligt att nå tillräcklig lönsamhet för att ge konkurrenskraftiga löner, att flottan skulle minska med 30 till 50 procent och att det inom ramen för systemet går att gynna det småskaliga fisket.

Länk till tidsskrift

Detta är en vetenskaplig publikation som baseras på rapporten ”Mot nya vatten – vart leder individuella överförbara fiskekvoter?”

Länk till rapporten


Liknande publikationer


2021-08-26
AgriFood Rapport 2021:2
Fiske i spåren av Covid-19 - en analys av det svenska yrkesfiskets utveckling och tillgång till stöd
2021-02-10
AgriFood Rapport 2021:1
Underutnyttjade arter i svenskt fiske - En ekonomisk analys
2021-01-29
AgriFood Rapport 2020:4
Kan yrkesfisket locka turister? - En analys av hamnarna Skillinge och Träslövsläge

Författare:


Staffan Waldo