Publicerade artiklar

Towards sustainable fisheries of the Öresund cod (Gadus morhua) through sub-stock-specific assessment and management recommendations, ICES Journal of Marine Science (2013), 70(6):1140–1150.


Författare: Staffan Waldo  Martin Lindegren  Anders Nilsson  Anders Persson  Henrik Svedäng 


Fiskeriförvaltning baseras traditionellt på beståndsuppskattningar som görs inom stora administrativa områden. Genom att inte ta hänsyn till en beståndsstruktur med många små lokala bestånd riskerar dessa att bli felaktiga. Vi analyserar torsken i Öresund som ett exempel på hur en lokal förvaltning av ett litet bestånd kan påverka beståndsstorleken och det fiske som bedrivs på beståndet. Resultaten visar att ett minskat fisketryck kan förbättra beståndets åldersstruktur och ge långsiktiga ekonomiska vinster för det lokala småskaliga nätfisket.


Liknande publikationer


2021-08-26
AgriFood Rapport 2021:2
Fiske i spåren av Covid-19 - en analys av det svenska yrkesfiskets utveckling och tillgång till stöd
2021-02-10
AgriFood Rapport 2021:1
Underutnyttjade arter i svenskt fiske - En ekonomisk analys
2021-01-29
AgriFood Rapport 2020:4
Kan yrkesfisket locka turister? - En analys av hamnarna Skillinge och Träslövsläge

Författare:


Staffan Waldo

Martin Lindegren

Anders Nilsson

Anders Persson

Henrik Svedäng