AgriFood-Policy Brief 2014:5

Får fiskaren betalt för miljömärkning?


Författare: Johan Blomquist  Staffan Waldo 


Frivillig miljömärkning av fiskprodukter är en växande företeelse både i Sverige och internationellt. I denna Policy Brief ställer vi oss frågan om svenska fiskare kan ta ut ett högre pris för fångster från ett miljöcertifierat fiske. Vi finner att:

  • Miljömärkt torsk säljs till ett högre pris i svenska butiker.
  • Svenska fiskare får inte mer betalt för fångster från det miljöcertifierade (MSC) torskfisket i östra Östersjön.
  • Det faktum att konsumenter betalar ett högre pris för miljömärkt fisk är ingen garanti för att fiskare får mer betalt när de övergår till ett miljöcertifierat fiske.

Denna Policy Brief baseras på resultat i AgriFood WP 2014:4.


Liknande publikationer


Namn på publikation Författare
2019-10-02
AgriFood-Policy Brief 2019:10
Att se och uppleva sälar – betydelsen av en turistnäring
2019-07-16
AgriFood-Policy Brief 2019:7
Inkomster i svenskt och nordiskt fiske
2019-07-09
AgriFood Fokus 2019:2
Fiske och säl – en analys av möjligheter till samexistens
    Författare:
  • Åsa Waldo 
  • Maria Johansson