AgriFood-Övrigt

Bilaga till HaV:s regeringsuppdrag “Effekterna av systemet med överlåtbara fiskerättigheter inom pelagiskt fiske”


Författare: Staffan Waldo  Johan Blomquist 


AgriFood har för Havs- och vattenmyndighetens (HaV) räkning genomfört en analys som underlag till utvärderingen av det pelagiska systemet med överförbara fiskerätter. Denna ligger som en bilaga till HaV:s slutrapport ”Effekterna av systemet med överlåtbara fiskerättigheter inom pelagiskt fiske”.

AgriFoods analys fokuserar på hur kustfisket och landningsmönstret påverkades av det pelagiska systemet. Kustfisket har undantagits från överförbara fiskerätter och en farhåga när systemet infördes var att tillgången på lokalt landad fisk skulle minska, och därmed påverka den lokala beredningsindustrin negativt.

Sammanfattningsvis visar analysen att kustfisket har fått större kvot sedan det pelagiska systemet infördes samt att det inte går att visa att systemet har påverkat det regionala landningsmönstret, varken för kustfisket eller för övrigt fiske. Det är viktigt för fiskets ekonomiska utveckling att fiskemöjligheter och regelverk är förutsägbara. Dagens förvaltning av kustkvoten riskerar att leda till dålig lönsamhet och återkommande fiskestopp. Ekonomisk forskning kan bidra med kunskap om hur ett välfungerande system med regelverk och organisationer för kustfisket kan se ut.


Liknande publikationer


Namn på publikation Författare
2019-10-02
AgriFood-Policy Brief 2019:10
Att se och uppleva sälar – betydelsen av en turistnäring
2019-07-16
AgriFood-Policy Brief 2019:7
Inkomster i svenskt och nordiskt fiske
2019-07-09
AgriFood Fokus 2019:2
Fiske och säl – en analys av möjligheter till samexistens
    Författare:
  • Åsa Waldo 
  • Maria Johansson