AgriFood-Policy Brief 2019:4

Lönar sig det svenska kontrollprogrammet för salmonella?


Authors: Kristian Sundström 


In Swedish only.

Det svenska kontrollprogrammet för salmonella är mycket omfattande och kostar därför mer än motsvarande program i de flesta andra länder. Samtidigt har Sverige väldigt få fall av salmonella i en internationell jämförelse. I denna Policy Brief jämförs det nuvarande kontrollprogrammet med en hypotetisk situation där programmet vore mindre ambitiöst. Vi finner att ett mindre ambitiöst program i Sverige skulle: