Dagens och morgondagens styrmedel för svenskt vattenbruk - ett ekonomiskt perspektiv

Tillväxten i svenskt vattenbruk har varit långsam vilket delvis anses bero på att regelsystemet för att minimera miljöpåverkan är komplicerat. Utsläpp av kväve, överfiske av foderfisk, spridning av kemikalier och risken att fisk rymmer och påverkar genetiken hos vild fisk är exempel på miljöpåverkan. Men även om regleringar är nödvändiga är det viktigt att ta ekonomisk effektivitet med i beaktandet eftersom effektiva regleringar kommer att ge en produktion som både är konkurrenskraftig och hållbar på lång sikt.

Syftet med projektet är att bidra med kunskap om hur nuvarande och framtida regleringar påverkar konkurrenskraft och hållbarhet i vattenbruksproduktion i Sverige. Vi gör en litteraturstudie där ekonomisk litteratur om effekterna av vattenbruksregleringar i utvecklade länder är i fokus. Vi undersöker också ekonomiska studier av regleringar i jordbruket och diskuterar om liknande regleringar kan appliceras på vattenbruket. Slutligen undersöker vi nyttan av miljöcertifiering av vattenbruk för producenter.

Projektet finansieras av Formas och beräknas vara klart i början av 2023.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg