Insamling av priser på fiskerättigheter

Individuella överförbara fiskerättigheter (ofta kallat ITQ) är ett system för att förvalta fisket som innebär att fiskeföretag kan köpa och sälja fiskerättigheter mellan sig. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) förbereder ett förslag på hur ett sådant system kan utformas för svenskt demersalt fiske (fiske efter arter som lever nära botten, exempelvis torsk, spätta, och skaldjur).

Frågan som analyseras i projektet är om HaV ska samla in prisuppgifter, och i så fall vilka, för handeln med fiskerättigheter. Vi gör en genomgång av den vetenskapliga litteraturen för att kartlägga hur priser på kvoter samlas in och används för analyser i andra länder med liknande system. Resultaten diskuteras i en svensk kontext med fokus på hur en nationell datainsamling kan läggas upp för att ge ett bra underlag för att följa upp och analysera utvecklingen av förvaltningen.

Projektet finansieras av HaV och slutförs under våren 2024.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg