AgriFood-Rapport 2015:1

Landsbygdsnytta – som motiv för stöd till landsbygden


Författare: Fredrik Wilhelmsson  Helena Johansson  Elina Bryngemark 


Andelen av befolkningen som bor på landsbygden har minskat under lång tid samtidigt som det finns ett starkt politiskt stöd för att bevara en levande landsbygd. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan det vara motiverat med stöd till landsbygden om en levande landsbygd skapar mervärden för samhället. Men detta förutsätter att de som bor och verkar på landsbyden inte kan få ersättning för mervärden på en privat marknad.

Rapporten utgår från begreppet landsbygdsnytta som i praktiken används för att beteckna både privata nyttor för de som bor på landsbygden och nyttor som landsbygden ger upphov till för de som bor i städer och storstadsområden. Rapporten identifierar landsbygdsnyttor för att undersöka om dessa kan motivera stöd från samhället. Därefter görs en kort genomgång av hur landsbygdnyttor beaktas i samhällsekonomiska kalkyler som används vid offentligt beslutsfattande.


Liknande publikationer


2020-06-30
AgriFood-Rapport 2020:2
Att leva i land och stad - ett djupare perspektiv på inkomstfördelning
2019-09-19
AgriFood Fokus 2019:3
Kapitalförsörjning på landsbygden och EU:s finansiella instrument
2019-05-02
AgriFood Policy Brief 2019:6
Snabbare bredband – alltid bra eller finns det även negativa effekter?

Författare:


Fredrik Wilhelmsson


Helena Johansson

Elina Bryngemark

Beställ publikationen

Alla publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans

Beställ AgriFood-Rapport 2015:1 här

Din beställning

Se din varukorg