AgriFood-Övrigt

Impacts of the CAP’s environmental policy instruments on farm structures, agricultural incomes and public goods, MULTAGRI Policy Brief 02:16


Författare: Mark Brady  Jordan Hristov  Amanda Sahrbacher  Felix Schläpfer 


We examined farmers’ costs of providing public goods under the Common Agricultural Policy (CAP) and the expected impacts of the 2015 CAP “greening” reform on regional development and provisioning of public goods. Less than half of CAP spending before the reform was justifiable in terms of the delivery of specific public goods; and predicted benefits from greening are low. We recommend re-allocating support to targeted and landscape-scale payments, better matching the financing of public goods with the beneficiaries and re-considering greening.

Mer information om MULTAGRI:

http://www.cec.lu.se/research/multagri

Logo


Liknande publikationer


2022-05-17
AgriFood Fokus 2022:3
Ägg och matfågel – vilka är utmaningarna och hur resilient är produktionen?
2022-04-27
AgriFood Fokus 2022:2
Nitrifikationshämmare - ett sätt att minska förlusten av kväve från jordbruksmarken?
2022-03-18
AgriFood Rapport 2022:3
Goda råd för att minska klimat- och luftpåverkan - hur fungerar informationsinsatser riktade till jordbruket?

Författare:


Mark Brady

Jordan Hristov

Amanda Sahrbacher

Felix Schläpfer