AgriFood Policy Brief 2017:1

Bättre landsbygdsprogram efter utvärdering?

EU:s landsbygdsprogram har utvärderats regelbundet sedan de infördes år 2000. Utvärdering är viktigt för att se om programmen uppnår sina mål och för att göra dem effektivare. Vi undersöker hur utvärderingsprocessen fungerar och om utvärderingsresultaten påverkar utformningen av de nya programmen. Vi finner att:

  • Utvärderingsresultat varken har påverkat utformningen av nya program eller EU:s förordning för landsbygdsutveckling nämnvärt.
  • Effekter av specifika åtgärder utvärderas sällan vilket ofta beror på brist på data.
  • Utvärderingarna är svårtillgängliga vilket minskar möjligheterna att lära av andras erfarenheter och förbättra programmen.
  • Resultaten i denna Policy Brief baseras på följande Working Paper: Evaluation of results and adaptation of EU Rural Development Programmes


Liknande publikationer


2021-02-09
AgriFood Policy Brief 2021:3
Att se skogens alla värden – en samhällsekonomisk analys
2021-01-26
AgriFood Policy Brief 2021:1
Finns det ett samband mellan yrkesfiske och turism?
2020-06-30
AgriFood Rapport 2020:2
Att leva i land och stad - ett djupare perspektiv på inkomstfördelning