AgriFood Policy Brief 2019:6

Snabbare bredband – alltid bra eller finns det även negativa effekter?


Författare: Martin Nordin 


Den senaste utbyggnaden av ”supersnabbt” bredband i form av optisk fiber syftar till att ge snabbare och stabilare internet till svenska hem och företag. Vi analyserar effekter på företagens omsättning och sysselsättning av övergången från äldre teknik till supersnabbt bredband. Resultaten visar att:

  • Både omsättning och sysselsättning påverkas negativt i städer; på landsbygden finns ingen effekt.
  • De negativa effekterna dyker upp 2011 i samband med att mobilsurf blir utbrett, vilket gör det svårt att fastställa om det är utbyggnaden av fast eller mobilt bredband som ger de negativa effekterna.
  • Hypotesen är att vi ser en totaleffekt av båda typer av bredband, där bättre tillgång till internet och smartphones distraherar och sänker produktiviteten hos de anställda.

Resultaten i denna Policy Brief är baserade på: AgriFood Working Paper 2019:3 Is super-fast broadband negative? - An IV-estimation of the broadband effect on firms’ sales and employment level Working Paper 2019:3


Liknande publikationer


2021-02-09
AgriFood Policy Brief 2021:3
Att se skogens alla värden – en samhällsekonomisk analys
2021-01-26
AgriFood Policy Brief 2021:1
Finns det ett samband mellan yrkesfiske och turism?
2020-06-30
AgriFood Rapport 2020:2
Att leva i land och stad - ett djupare perspektiv på inkomstfördelning

Författare:


Martin Nordin