AgriFood Policy Brief 2021:6

Jordbrukspolitik för att nå FN:s globala mål?


Författare: Nils Malmström  Mark Brady  Kimberly Nicholas 


Enligt EU-kommissionen är den gemensamma jordbrukspolitiken central för att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling. Nästan 40 procent av EU:s budget går till jordbruksstöd, men i vilken utsträckning stöden bidrar till att uppnå FN-målen är oklart. Vi analyserar hur de 551 miljarder kronor som betalades ut i stöd år 2015 fördelades mellan FN:s 17 hållbarhetsmål. Vi finner att:


Liknande publikationer


2021-09-10
AgriFood Policy Brief 2021:7
Kolinlagring – en försäkring i ett förändrat klimat
2021-02-16
AgriFood Policy Brief 2021:5
Brist på stallgödsel – ett problem för ekologisk odling?
2021-02-10
AgriFood Policy Brief 2021:4
Klimatskatt på livsmedel – hur kan jordbruket kompenseras?

Författare:


Nils Malmström


Mark Brady

Kimberly Nicholas