AgriFood Policy Brief 2022:6

Ett skattesystem som missgynnar företag på landsbygden?

Tudelad bild med en tom bensinmack på vänster sida och en välbefolkad gata i urban miljö på höger sida. Foto.

Författare: Martin Nordin 


En skillnad i lönsamhet mellan företag på landsbygden och företag i staden har uppkommit sedan början av 2000-talet. Ökad regional ojämlikhet bland företagen rimmar illa med målen för Sveriges nationella strategi för hållbar regional utveckling. Men vad beror lönsamhetsgapet mellan stad och land på? Vi finner att:

  • Lönsamhetsgapet beror på att skattesystemet gynnar högkvalificerade företag som framförallt finns i städerna.
  • Högkvalificerade företag får högre lönsamhet eftersom de oftare omvandlar högbeskattade löner till lågbeskattade utdelningar från kapital (så kallad inkomstomvandling).
  • En regional skatteojämlikhet uppstår därför att landsbygdsföretag, som oftare är lågkvalificerade företag, inte använder möjligheten att inkomstomvandla i samma utsträckning.
  • Resultaten i denna Policy Brief är baserade på New perspectives on job polarization: An investigation of industry skill structure from an urban-rural perspective


Liknande publikationer


2024-05-21
AgriFood-Rapport 2024:1
Arbetskraftsbrist - ett problem eller en möjlighet?
2023-09-18
AgriFood Policy Brief 2023:2
Att rädda butiker på landsbygden – fungerar det särskilda driftstödet?
2023-05-31
AgriFood Fokus 2023:5
Levnadsstandard i land och stad - hur påverkar kostnader?

Författare:

Bild på medarbetare: Martin Nordin. Foto.
Martin Nordin